Condicions de la reserva i avís legal


Condicions de la reserva

 1. La reserva és vigent per a les persones i dates que figuren en la Confirmació de Reserva. Qualsevol modificació ha de ser sol·licitada a la propietat, reservant-se aquesta el dret d’acceptar-la segons disponibilitat.
 2. Al moment de fer la reserva caldrà abonar el 25% del cost total. La resta serà satisfeta al moment de l’arribada, sense perjudici de la fiança que en concepte de garantia es pugui demanar, la qual serà retornada al moment de la sortida, prèvia verificació de l’estat de l’allotjament.
 3. A l’interior de l’allotjament el llogater trobarà un full de normes i recomanacions, un full de reclamacions i una enquesta de satisfacció.
 4. El llogater és responsable d’eventuals desperfectes que es puguin produir a l’interior de l’habitatge durant la seva estada.
 5. L’hora d’arribada és entre les 15 h. i les 20 h. del dia d’inici de l’estada. En cas d’arribar més tard de l’hora establerta caldrà notificar-ho a la propietat. El llogater haurà de deixar les instal·lacions abans de les 10 h. del darrer dia. Aquests horaris poden ser modificats previ acord entre ambdues parts.
 6. El preu del lloguer inclou electricitat, aigua, calefacció, taxes, accés a Internet i neteja. No obstant això l’allotjament s’haurà de deixar amb un mínim de condicions d’ordre i de netedat.
 7. Els animals de companyia només seran admesos prèvia comunicació i autorització per part de la propietat. En tot cas hauran de ser controlats pels seus propietaris, no podran causar molèsties i no podran accedir a l’espai piscina.
 8. Les instal·lacions de Can Burguès són per a ús exclusiu de les persones que figuren en la reserva.
 9. L’anul·lació de la reserva per part del llogater donarà lloc a retenir les quantitats següents: – El 5% de la paga i senyal si l’anul·lació s’efectua amb més de 30 dies d’antelació. – El 50% si s’efectua entre 30 i 7 dies d’antelació. – El 100% si és feta amb menys de 7 dies.
 10. En cas que el llogater observi un comportament poc respectuós o incívic, o bé faci un ús inadequat de les instal·lacions i serveis serà forçat a deixar l’allotjament sense dret a reclamació ni indemnització.

 1. Drets d’informació De conformitat amb la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD) i del reglament que la desenvolupa aprovat pel Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, Can Burguès, informa a l’Usuari de l’existència d’un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal anomenat CLIENTS TREBALLADORS a l’AEPD, el responsable del qual és Josep Margenat Escobairó (Masia Can Burgues 08187, Santa Eulàlia de Ronçana, Barcelona, Catalunya, telèfon +34 696 729 256, NIF: 37264345K), amb la finalitat de dur a terme el manteniment i la gestió de la relació amb els sol·licitants d’informació o Usuaris que han accedit a través de formularis electrònics propis de www.canburgues.cat habilitats al Lloc Web, o bé mitjançant missatges de correu electrònic. Els fitxers han estat degudament inscrits en la Agencia Española de Protección de Datos. Els informem que per al perfecte desenvolupament i consecució dels seus objectius, Can Burguès pot comunicar les seves dades personals a terceres entitats que prestin serveis de tractament de dades a favor de Can Burguès per a les finalitats més amunt detallades.
 2. Finalitat Les dades que l’Usuari facilita són recollides per Can Burguès amb la finalitat de gestionar la seva sol·licitud, tramitar els serveis que sol·liciti, així com facilitar-li informació dels serveis que puguin resultar del seu interès.
 3.  Consentiment de l’Usuari L’enviament de les dades, mitjançant l’ús dels formularis electrònics o missatges de correu electrònic, suposa el consentiment exprés del remitent al tractament automatitzat de les dades incloses als mitjans de comunicació indicats, alhora que l’enviament de comunicacions per via telemàtica i postal amb informació dels nostres serveis. L’Usuari també autoritza expressament la comunicació de les seves dades a terceres entitats domiciliades tant a territori espanyol com a l’estranger que prestin serveis de tractament de dades a favor de Can Burguès per a les finalitats més amunt indicades. L’acceptació de l’Usuari perquè les seves dades siguin tractades, rebi comunicacions comercials per via telemàtica o postal o a la transferència internacional de dades en la forma establerta en aquest paràgraf té sempre un caràcter revocable sense efectes retroactius, conforme el que disposa la legislació vigent. L’Usuari garanteix que les dades personals facilitades a Can Burguès són vertaderes i es fa responsable de comunicar-li qualsevol modificació d’aquestes.
 4. Drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació dels Clients i Usuaris L’Usuari podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació al tractament de les seves dades personals, d’acord amb els termes i condicions previstes a la pròpia LOPD, adreçant un escrit a canburgues@canburgues.cat.
 5. Seguretat Can Burguès manté els nivells de seguretat de protecció de les seves dades conforme al Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i ha establert tots els mitjans tècnics al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades que l’Usuari faciliti a través del Lloc Web, sens perjudici d’informar-lo que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.
 6. Can Burguès es compromet a complir amb el deure de secret i confidencialitat respecte de les dades contingudes al fitxer automatitzat d’acord amb la legislació aplicable, alhora que a conferir-los un tractament segur en les cessions i moviments internacionals de dades que, en el seu cas, puguin produir-se.

Sol.licitar disponibilitat

Nom:

Cognoms:

Telèfon:

Email:

Verifiqui Email:

Adults:

Infants:

Observacions:

Data d'entrada:

  your selection     unavailableOK

Data de sortida:

  your selection     unavailableOK

Agroturisme Can Burguès, registre Oficial de la Generalitat de Catalunya.
PB-000372
PB-000215
PB-000562

Uso de cookies

Aquest lloc web fa servir galetes per que tingueu la millor experiència d'usuari. Si continua navegant està donant el seu consentiment per a l'acceptació de les esmentades cookies i l'acceptació de la nostra política de galetes, cliqui a l'enllaç per més informació.

ACEPTAR
Aviso de cookies